Skip to main content

Σύσταση και Τήρηση Λογιστηρίου ΝΕΠΑ

Systasi-NEPA

Κάτωθι παρατίθεται πίνακας με τα βασικά χαρακτηριστικά των ΝΕΠΑ.

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση και την τήρηση λογιστηρίου ΝΕΠΑ: Ναυτιλιακή εταιρείας πλοίων αναψυχής. Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Γιώτα Ρουμπή στα giota@mythos-sailing.com, info@myhtos-sailing.com και στο +30 6937504045.

Ορισμός:

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) είναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3182/2003 και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α’). Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

Επίσης:

 • Η ΝΕΠΑ μπορεί να συμμετέχει σε άλλες ΝΕΠΑ.
 • Είναι εμπορική εταιρεία

Κατάρτιση συστατικής πράξης, απόκτηση νομικής προσωπικότητας:

Η σύμβαση με την οποία συνιστάται η ΝΕΠΑ (καταστατικό) καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

Η ΝΕΠΑ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής όπου τηρούνται :

 • το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής,
 • οι φάκελοι κάθε εταιρείας,
 • τη μερίδα κάθε εταιρείας και
 • το ευρετήριο των εταιρειών.

Με την υποβολή του καταστατικού και εφόσον η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου.

Για οποιαδήποτε καταχώριση τροποποίηση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώρηση του καταστατικού προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα ευρώ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα ευρώ.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της.

Επωνυμία:

Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Έδρα:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.

Διάρκεια:

Η ΝΕΠΑ έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.

Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού:

Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για:

 • την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας,
 • το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές,
 • το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητες τους,
 • τα δικαιώματα των μετόχων,
 • τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

Εταιρικό κεφάλαιο:

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της ΝΕΠΑ ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ.Το κεφάλαιο της ΝΕΠΑ αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολο του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.

Μετοχές, μέτοχοι:

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός ευρώ.

Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην αξία των μετοχών του.

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Η ΝΕΠΑ διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη.
 • Νομικό πρόσωπο εκλεγόμενο ή οριζόμενο ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οφείλει να υποδείξει αμέσως τον εκπρόσωπό του.
 • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Εταιρική χρήση:

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει ισολογισμό, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Λογιστικά Βιβλία:

Οι ΝΕΠΑ διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων – εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία. Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν βιβλία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό

Διάθεση κερδών, μερισμάτων:

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Μετατροπή από/σε ΝΕΠΑ:

Ανώνυμες εταιρείες και Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται η βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχιση τους.

Μετατροπή ΝΕΠΑ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται                    

Απαλλαγή φορολογίας:

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου: Η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α),

 • η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
 • οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,
 • οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,
 • η κεφαλαιοποίηση των κερδών και
 • η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

Διαβάστε επίσης:

Ναυτικοί όροι και ορολογία – Ο μύθος και η πραγματικότητα

Η ζωή των ναυτικών εν μέσω covid 19

Γιώτα Ρουμπή | C.E.O.
(+30) 693 7504045
info@mythos-sailing.com